Skip to main content

Rekrytointirekisteri

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Lasivuorimaa Oy (y-tunnus 0206612-6)
Hakamäentie 17, 48400 Kotka, puh. 05 2265 100

2 Yhteyshenkilö työnhakijarekisteriä koskevissa asioissa:

Esa Kujanpää, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., Puh. + 358 050 303 4748

3 Rekisterin nimi

Lasivuorimaa Oy:n työnhakijarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Lasivuorimaa Oy:lle töihin hakevien henkilöiden työhakemuksia ja ansioluetteloita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilöstön rekrytointi Lasivuorimaalle. Tietojen kerääminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Hakijalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa, pyytää tiedon korjaamista tai kieltää häntä koskevien tietojen käyttö rekrytoinnissa esittämällä omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

5 Henkilötietojen säilytysajat

Työnhakijoiden avoimia hakemuksia säilytetään enintään 6 kuukautta. Tiettyä tehtävää varten toimitettuja hakemuksia säilytetään, kunnes asian käsittely on kokonaan päättynyt.

Tehtävään valitun henkilön tiedot siirretään soveltuvin osin Lasivuorimaan henkilöstörekisteriin.

6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia rekrytointiprosessin ja työtehtävän kannalta tarpeellisia henkilötietoja työnhakijasta:

  •    nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
  •    työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus, koulutustiedot, osaaminen, luottamustoimet
  •    rekrytointiprosessin aikana kertyvät tiedot
  •    soveltuvuusarviointi- sekä mahdolliset tausta- ja turvallisuusselvitystiedot
  •    mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Hakemukset ovat rekisteröityjen itse Lasivuorimaan verkkosivuston kautta toimittamia. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä voivat olla työnhakijan nimeämät suosittelijat, mahdolliset soveltuvuusarviointipalveluntarjoajat ja turvallisuusselvitysten osalta viranomaiset.

8 Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Työnhakijarekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja niitä käsittelevät vain kulloinkin rekrytointia hoitavat henkilöt. Sähköisesti jätetyt työhakuasiakirjat säilytetään sähköisessä muodossa Lasivuorimaan tietojärjestelmässä. Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekrytointeja hoitavat henkilöt henkilökohtaisten salasanojen avulla. Kaikkia rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisina.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Työnhakijalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, pyytää tiedon korjausta tai kieltää häntä koskevien tietojen käyttö. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.